6An

Animals/Dieren

1PO - Portraits/Portretten

2NU - Nudes/Naakten

3AC - Abstract/Like Corneille

4LS - Landscapes/Landschappen + Sport

5SV - Still life/Stilleven + Vehicles/Voertuigen

6AN - Animals/Dieren

7SE - Sensual/Erotic

 

Tender/Teder moment 100x80cm Cat Nono 50x50cm Bob & Casper

 

Waterjump/Waterbad 150x100cm Brown horses/Bruine paarden 150x100cm Full gallop/Vol galop 100x80cm

 

Galloping in blue/Galop in blauw 120x50cm Proud horse/Fier paard 60x80cm Gallop in color/Kleurig galop 80x60cm

 

Horses/Paarden, serie Alez 60x60cm/80x60cm Fly away/Weg vliegen 100x100cm Gallop at sundown/Galop bij zonsondergang

100x100cm

 

Colored cats/Gekleurde katten 60x60cm Young cats/Jonge katten 60x60cm Playing cats/Spelende katten 100x80cm

High and mighty/Hoog en machtig 60x80 cm Gallop in purple/Galop in paars 80x60 cm Trot in purple/Draf in paars 80x60 cm

Flight in Paradise/Vlucht in Paradijs Very funny/Zo kan die wel weer Triple luck/Driemaal geluk

80x60cm 80x60cm 80x60cm

Seagulls in the sky/Meeuwen in de lucht All seagulls/Allemaal meeuwen I saw 4 seagulls/Ik zag 4 meeuwen

80x60cm 60x80cm 80x60cm

Amazone Gallop in duo/Met tweeën in galop Cosy together/Gezellig samen

80x60cm 80x60cm 80x60cm

 

In full gallop/In vol galop Wild horses/Wilde paarden Look at me/Kijk mij eens

80x60cm 80x60cm 80x60cm

Copyright © All Rights Reserved

Gallop in white 80x60 cm Trotting horses/Dravende paarden 80x60 cm Man with the bird/ man met de vogel

63x83 cm

 

CLICK TO ENLARGE PICTURES/ KLIK OM DE FOTO'S TE VERGROTEN